Archív

25.04.2019 Kick-off meeting CAA

Ďakujeme všetkým pozvaným hosťom, inštitúciám a partnerom za účasť na úvodnej konferencii projektu Centrum aktívneho starnutia v Bratislave, ktorú zorganizoval vedúci partner projektu Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu.

Projektové stretnutie partnerov v St. Pöltene

Bolo pre nás potešením privítať v našom inštitúte 24.5.2019 kolegov z Univerzity Komenského v Bratislave (hlavného projektového partnera CAA) a ukázať im nové priestory, ktoré budú onedlho pripravené pre aktivity Centra aktívneho starnutia. Zároveň sme absolvovali produktívne pracovné stretnutie, ktorého súčasťou bola aj diskusia o ďalších krokoch plánovanej štúdie.

Stretnutie partnerov a ďalšie výskumné aktivity

Počas jednodňového pracovného stretnutia projektových partnerov a vedcov (strategických partnerov projektu) z oblasti histológie, elektrónovej mikroskopie a molekulárnej biológie, ako aj špecialistov z oblasti zdravia a pohybovej aktivity, všetci zúčastnení vzájomne diskutovali a vymieňali si názory na vedecky relevantné témy v oblasti výskumu starnutia a fyzickej aktivity u seniorov. Boli navrhnuté dva menšie výskumné projekty, …

Stretnutie partnerov a ďalšie výskumné aktivity Read More »

Pohybová aktivita seniorov – online prednáška

prednášajúci: Mgr. Ján Cvečka, PhD. V našej prezentácii sa dozviete základné informácie o význame pohybovej aktivity pre zdravie a kvalitu života seniorov. Vypočujete si, čo sa deje s organizmom vo vyššom veku a ako sa dajú negatívne dôsledky starnutia spomaliť. Tak isto Vám odprezentujeme základné odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie pre pohyb v seniorskom veku a …

Pohybová aktivita seniorov – online prednáška Read More »

Starnutie a pohyb – online prednáška

prednášajúci: prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. „Prednáška o starnutí, dĺžke a kvalite života a možnostiach ich ovplyvňovania vhodnými formami pohybu.“

Skip to content