Starnutie a pohyb – online prednáška

prednášajúci: prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. „Prednáška o starnutí, dĺžke a kvalite života a možnostiach ich ovplyvňovania vhodnými formami pohybu.“

bezplatne

Výživa ako podpora zdravia seniorov – online prednáška

prednášajúci: doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD. V prednáške budú vysvetlené základné princípy výživy a pitného režimu. Vysvetlené budú špecifická stravovania seniorov, aj s ohľadom na najčastejšie ochorenia. Povieme si aj o význame výživových doplnkov a ako rozlíšiť tie kvalitné a vedecky overené.

bezplatne
Scroll to Top Skip to content