Informácie

Základné informácie

V rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko má v St. Pölten a Bratislave vzniknúť Centrum aktívneho starnutia (CAA) – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov, ktoré bude využívať najnovšie vedecky overené terapeutické a tréningové metódy pre starnúcu populáciu. Okrem toho bude v Bratislave v rámci projektu financovaná aj infraštruktúra (novostavba) potrebná pre realizáciu ďalších projektových aktivít CAA.

Projekt CAA, ktorý je v súlade s rakúskymi cieľmi v oblasti zdravia (R-GZ), s národným programom podpory zdravia na Slovensku a s politikou WHO, má povzbudiť tvorcov politiky pri presadzovaní pravidelnej pohybovej aktivity, vytváraní príležitostí, motivovaní a zvyšovaní povedomia o význame a možnostiach pohybovej aktivity seniorov [1-3].

Ciele projektu

 • zvýšenie fyzickej aktivity u 60-80 ročných seniorov
  • nový preventívny pohybový program (SENIOR aktiv – AT, SeniorFitnes – SK)
  • vzdelávanie seniorov a gerontológov
 • výstavba centra v Bratislave
 • sprievodný aplikovaný výskum v malých kohortách

Súčasný stav

Nedostatok pohybovej aktivity je globálnym problémom, ktorý spôsobuje nielen chorobnosť a úmrtnosť, ale je aj hlavným hospodárskym bremenom na celom svete. Naším dlhodobým cieľom musí byť integrácia fyzickej aktivity do nášho každodenného života. [4].

Zvýšená pohybová aktivita má okrem iného pozitívny vplyv na chronické bolesti pohybového aparátu, minimalizuje riziko kardiovaskulárnych chorôb, zvyšuje sebaúctu a zlepšuje kognitívne funkcie, udržiava úroveň mobility a nezávislosť, a teda má priamy vplyv na roky prežité v zdraví a na priame ako aj nepriame výdavky v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Partneri projektu

Referencie

 1. Gesundheitsziele Österreich: Richtungsweisende Vorschläge für ein gesünderes Österreich [Internet]. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen. 2017
 2. National Health Promotion Programme (Slovakia) – Update [Internet]. Ministry of Health of the Slovak Republic; 2014
 3. Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025 [Internet]. WHO; 2016.
 4. Ding D, Lawson KD, Kolbe-Alexander TL, Finkelstein EA, Katzmarzyk PT, van Mechelen W, u. a. The economic burden of physical inactivity: a global analysis of major non-communicable diseases. The Lancet [Internet]. 28. Juli 2016; Published online.