Stretnutie partnerov a ďalšie výskumné aktivity – september 2019

Počas jednodňového pracovného stretnutia projektových partnerov a vedcov (strategických partnerov projektu) z oblasti histológie, elektrónovej mikroskopie a molekulárnej biológie, ako aj špecialistov z oblasti zdravia a pohybovej aktivity, všetci zúčastnení vzájomne diskutovali a vymieňali si názory na vedecky relevantné témy v oblasti výskumu starnutia a fyzickej aktivity u seniorov. Boli navrhnuté dva menšie výskumné projekty, ktoré budú konkretizované a realizované v rámci Centra aktívneho starnutia v nasledujúcich mesiacoch.

Projektové stretnutie partnerov v St. Pöltene v máji 2019

Bolo pre nás potešením privítať v našom inštitúte 24.5.2019 kolegov z Univerzity Komenského v Bratislave (hlavného projektového partnera CAA) a ukázať im nové priestory, ktoré budú onedlho pripravené pre aktivity Centra aktívneho starnutia. Zároveň sme absolvovali produktívne pracovné stretnutie, ktorého súčasťou bola aj diskusia o ďalších krokoch plánovanej štúdie.