Projektové stretnutie partnerov v St. Pöltene v máji 2019

Bolo pre nás potešením privítať v našom inštitúte 24.5.2019 kolegov z Univerzity Komenského v Bratislave (hlavného projektového partnera CAA) a ukázať im nové priestory, ktoré budú onedlho pripravené pre aktivity Centra aktívneho starnutia. Zároveň sme absolvovali produktívne pracovné stretnutie, ktorého súčasťou bola aj diskusia o ďalších krokoch plánovanej štúdie. 

Fotogaléria Kick-off meetingu CAA 25.04.2019

Ďakujeme všetkým pozvaným hosťom, inštitúciám a partnerom za účasť na úvodnej konferencii projektu Centrum aktívneho starnutia v Bratislave, ktorú zorganizoval vedúci partner projektu Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu.