Ponuka

Pohybové programy

Program prevencie a podpory zdravia seniorov.

Informácie budú čoskoro zverejnené.

Domáci pohybový program CAA v čase COVID-19

Máte viac ako 60 rokov? Chcete si udržať, resp. zlepšiť fyzickú kondíciu a profitovať zo zdravotných účinkov pravidelnej pohybovej aktivity aj v čase pandémie COVID-19? Centrum aktívneho starnutia UK Vám bezplatne ponúka 3-mesačný pohybový program pozostávajúci zo silového, vytrvalostného a koordinačného tréningu, ktorý sme prispôsobili domácim podmienkam. Po jeho absolvovaní Vám zašleme aj individuálne vyhodnotenie. V prípade záujmu absolvovať tento domáci pohybový program sa prosíme, registrujte. Na základe registrácie Vám budú emailom zaslané ďalšie informácie.

Zdravotná starostlivosť

Prehliadky

(telovýchovno-lekárske, preventívne)

Fyzioterapia

(aktívne, pasívne)

Skip to content