Kontaktujte nás

Centrum aktívneho starnutia 

Kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov

Naša adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

Zavolajte nám

Pošlite nám správu

Odoslaním formuláru súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 z. Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrat hore
Skip to content