Pohybové programy


registrácia do ďalšieho 10-týždňového cyklu

(5.9.2022 - 10.11.2022)

Program prevencie a podpory zdravia
v novovybudovanom Centre aktívneho starnutia (CAA)

Pre všetkých nad 50 rokov. Chcete si zlepšiť kondíciu a pocítiť pozitívne účinky pravidelnej pohybovej aktivity? Ponúkame Vám kondičné cvičenie pod dohľadom kvalifikovaného trénera.

Trpíte bolesťami chrbta, ťažkosťami pri chôdzi a bežných činnostiach? Ponúkame Vám zdravotné cvičenie pod dohľadom kvalifikovaného fyzioterapeuta.

10-týždňový Program prevencie a podpory zdravia obsahuje hodinové cvičenie v 4 – 6 členných skupinách, 2 x týždenne (20 jednotiek), podľa inovatívnej koncepcie na suchu aj v bazéne. V prvom a poslednom týždni sú zaradené aj prednášky, kde Vás naučíme, ako cvičiť doma.

Trvanie programu: 5.9.2022 – 10.11.2022

Cena programu: 200,- EUR

Registrovať sa môžete do 1 z týchto skupín:

Úvodná registrácia umožňuje sa registrovať na kombináciu dní a dopoludnie resp. popoludnie. Presný čas Vám bude pridelený a zaslaný elektronicky spolu s harmonogramom tréningov po vyplnení zdravotného dotazníka a podľa výsledkov vstupnej diagnostiky. Výhodou takéhoto postupu je, že po zdiagnostikovaní všetkých klientov je možné vytvoriť skupiny, ktoré sú vyrovnané (homogénne) z hľadiska zdravia, kondície a telesnej zdatnosti. Vylúči sa tým riziko, že niekto v skupine bude frustrovaný, lebo nebude vládať a iný nebude spokojný, lebo mu program bude pripadať málo intenzívny.

Pondelok a streda dopoludnia (9:00-10:00 / 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00) 

Pondelok a streda popoludní (13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:00-16:00)

Utorok a štvrtok dopoludnia (9:00-10:00 / 10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00)

Utorok a štvrtok popoludní (13:00-14:00 / 14:00-15:00 / 15:00-16:00) 

Registrovať sa môžete aj osobne na recepcii CAA v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 7:00 do 15:00.

Zdravotná starostlivosť

Prehliadky

(telovýchovno-lekárske, preventívne)

Fyzioterapia

(aktívne, pasívne)

Scroll to Top
Skip to content